OBEJMA – 13

OBEJMA – 13

Montaż rur, masztów na ścianie. Odstęp od ściany 13 cm.